NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY DO LEKTURY ZAPRASZAJĄ - I SEMESTR
Pod hasłem „Nauczyciele wspomagający do lektury zapraszają” dzieci
z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w kolejnej odsłonie innowacji
pedagogicznej „Słuchamy- wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość”.Przedszkolaki obejrzały nagranie opowiadania czytanego przez p. Iwonę Rosę-
nauczyciela wspomagającego w naszej szkole. Z zainteresowaniem wysłuchały
treści o tolerancji i osobach niepełnosprawnych. Dowiedziały się w jaki sposób
porozumiewają się osoby głuchonieme, a także zapoznały się z podstawowymi
zwrotami języka migowego. 


Po kilku próbach miały do wykonania dość trudne
ćwiczenie- miganie, w którym chętnie uczestniczyły. W ogromnym skupieniu
przekazywały komunikaty wykonując ruchy migowe.Zajęcia bardzo zaciekawiły naszych małych uczniów, spowodowały wiele
refleksji, rozważań i pytań na temat zachowania wobec osób
niepełnosprawnych, akceptacji, tolerancji i szacunku.


 

KSIĄŻKA NA SYGNALE -SPOTKANIE Z DRUHAMI Z OSP BUDKI PIASECKIE

 Dzieci z oddziałów przedszkolnych, w ramach innowacji 

„Słuchamy- wykorzystanie w

procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość”,

odbyły wirtualne spotkanie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Budkach Piaseckich.

   Strażacy nagrali dla przedszkolaków film, w którym opowiedzieli o swojej pracy. Dzieci

mogły zapoznać się z wyglądem stroju strażaka oraz niektórymi sprzętami, niezbędnymi w

niesieniu pomocy. Miały także okazję zobaczyć wnętrze wozu strażackiego. Druhowie

przypomnieli dzieciom o zasadach bezpieczeństwa oraz numery alarmowe.
Prezentacja wzbudziła wśród dzieci ogromny entuzjazm. Po wysłuchaniu wiersza pt. „Ciężka

praca strażaka”, przeczytanego przez naszych „wirtualnych gości”, ochoczo rozwiązały quiz,

uzyskując bardzo wysokie wyniki. Na koniec wykonały karty pracy o tematyce związanej z

pracą strażaka.Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Budkach Piaseckich za zaangażowanie i chęć

realizacji spotkania. Mamy nadzieję, że po ustaniu pandemii, będziemy mogli gościć naszych

bohaterów w progach szkoły.